SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5540|回复: 9

[推荐] QTP基础入门系列视频

[复制链接]
发表于 2012-6-15 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 QTP简介  h" l8 e2 }. K3 V9 G
http://www.tudou.com/programs/view/34Yv13R8VQU/% u  D$ t: K* k/ {
2 录制和运行设置
% T  Q5 Q1 e7 ~6 A4 Z  `http://www.tudou.com/programs/view/LE1xeYKom_g/
8 k% z7 g( l8 x3 录制脚本8 q" s5 {4 }- o. m5 V# k
http://www.tudou.com/programs/view/sLLZgR114Gc/
% G  ]% n6 r& R, r$ T& ^4 回放脚本4 h* A" q4 _' O: o1 l$ a; g
http://www.tudou.com/programs/view/T7cBGBKNvDc/3 L6 b9 {* E( J! J, L: ?8 D
5 对象库9 q; |9 N" Z2 M3 ~
http://www.tudou.com/programs/view/F_zpK852Ogs/9 J* N$ Q5 F: [# L% A9 ], R
6 测试脚本解析
  U2 k$ J; F7 ]+ l7 T4 |2 O; ]http://www.tudou.com/programs/view/BPygAHq_P3E// L* T* F5 [9 n, S* n
7 关键字视图; p, S  J6 P2 Z6 Z8 J6 X
http://www.tudou.com/programs/view/LfdjdfsbThs/) Y/ U2 L, V0 w: h; g! k/ `
8 添加注释
1 Z/ m5 e: j, n' `; T9 dhttp://www.tudou.com/programs/view/JRhSoQKg2l4/
( V2 z7 t& |! u$ n3 n+ o9 插入检查点6 c$ f4 q# Z* ]3 D5 K4 m
http://www.tudou.com/programs/view/kHFf01iGdAo/
$ j$ l+ B5 e7 f) M( e10 检查图像& R, J! y2 M$ r2 X1 ^$ h9 `/ i
http://www.tudou.com/programs/view/PN4uJLL7KL0/
! U( I* S: N  T11 启动AUT
1 C' p$ _# h( m- G8 jhttp://www.tudou.com/programs/view/b-4-Owc1CxI/
" y# G; }4 o- H  A2 u. x12 编辑脚本(1)  R1 K* |- M4 [/ X1 }2 J8 e6 D' c' p/ o
http://www.tudou.com/programs/view/6hMQONiliac/
" ?, Z+ v! @; k; R6 u: D7 y, x13 编辑脚本(2)
2 |. I* O1 A1 a6 ahttp://www.tudou.com/programs/view/lXw-35M5Z9s/
9 s$ n+ Q0 H; V! M3 B14 编辑脚本(3)& B/ w$ {/ {' h, T
http://www.tudou.com/programs/view/NVXLQdwjQbo/
  U$ u6 A# p# `2 d15 GetROProperty
( M& }; B7 H) G8 e/ w) Ahttp://www.tudou.com/programs/view/FWRr6Qe6HqU/- b4 J4 s. Q% P+ U4 J
16 Wait8 Q& S9 r$ |( X+ i5 E3 v
http://www.tudou.com/programs/view/qmTST0FU6zE/. y' V7 G9 ]. W
17 拆分Action(1)8 W2 ^4 m, c# F" i$ W, P+ x& B0 O% L
http://www.tudou.com/programs/view/VUt-Pn2y9tQ// a% g' w" S$ j* h0 y
18 拆分Action(2)$ L( \# n/ [+ _% |5 F
http://www.tudou.com/programs/view/Fa-yFz3_v_c/- r6 j+ o+ r. j6 r4 L7 c' n9 s0 @
19 调用Action) f% _+ b1 M9 u2 F% x0 U1 h
http://www.tudou.com/programs/view/3bRd_tWJnSg/: M& V4 U; M6 S' r; ?
20 Action参数化( M7 A7 [, N8 }/ [" S8 b
http://www.tudou.com/programs/view/9pd3uFjoiEY/
0 K1 z* L3 C$ \* v21 数据驱动测试概念/ I+ c+ M& `* c# v' N$ X+ K
http://www.tudou.com/programs/view/nAZ0F-ux3Fo/% Q* ^8 a8 f9 g1 Q
22 数据驱动测试实例
) h6 o: O( x, M$ o& [2 {4 jhttp://www.tudou.com/programs/view/qg0-o6pivaA/6 m# [1 R5 A7 J, Z4 r
23 DataTable设计
! ?+ ?$ n+ q) {http://www.tudou.com/programs/view/FlootmfUtYg/8 n/ e3 o5 ]) u& m4 y3 K7 m9 Y
24 数据驱动脚本设计(1); p' B( c/ Y; M4 F3 y. C
http://www.tudou.com/programs/view/i4mvmiQ-HJA/! m, \7 o% a/ y8 T# B
25 数据驱动脚本设计(2)! c! i( C) ]5 M& H
http://www.tudou.com/programs/view/VVBLVkju5ZQ/! Y! g; u2 {: d. J' @; O0 [/ B
26 数据驱动脚本设计(3)
& l2 ^- \* p' q+ n( z* a' i# Rhttp://www.tudou.com/programs/view/JOvHQDLRUqw/
& O+ K5 _! o: Z: ]+ R27 数据驱动脚本设计(4); t# ^$ x& W1 I5 }! e' W
http://www.tudou.com/programs/view/GaFz1pZb1XM/
发表于 2012-8-1 10:36:03 | 显示全部楼层
必须顶啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 19:15:19 | 显示全部楼层
有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 00:50:55 | 显示全部楼层
很有用,辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 16:06:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 11:15:07 | 显示全部楼层
好东西,学习一下。谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:26:13 | 显示全部楼层
很好,这个视频不错。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 14:42:10 | 显示全部楼层
太优秀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 21:25:45 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 11:19:56 | 显示全部楼层
这个太好了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-1-18 06:55 , Processed in 0.071312 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表