SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5782|回复: 9

[推荐] QTP基础入门系列视频

[复制链接]
发表于 2012-6-15 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 QTP简介
- g+ m# ]3 v2 {1 Z, E/ Khttp://www.tudou.com/programs/view/34Yv13R8VQU/
- w6 A4 r2 }( T9 q* Y2 录制和运行设置: o5 q1 ]+ T/ W: P7 w/ Z5 \
http://www.tudou.com/programs/view/LE1xeYKom_g/- u' A5 M3 F3 @& P, z/ s, }$ }0 U
3 录制脚本
: a# C- M, z& R% O! Qhttp://www.tudou.com/programs/view/sLLZgR114Gc/0 p7 B% i6 G8 u, b/ ], ~
4 回放脚本
7 Z; L6 U. d" t/ qhttp://www.tudou.com/programs/view/T7cBGBKNvDc/
1 ^5 E. H$ c2 Q, |3 o0 M5 对象库
+ |, Z5 t  u2 Y& Z- K( phttp://www.tudou.com/programs/view/F_zpK852Ogs/
) i' y( ?, F3 P; v7 l" {0 J! m6 O6 测试脚本解析" N# C* {% {" |
http://www.tudou.com/programs/view/BPygAHq_P3E/; U% h& l7 s1 ~0 m9 ~  O/ R
7 关键字视图
+ H7 d" }7 R5 \, x$ i" Yhttp://www.tudou.com/programs/view/LfdjdfsbThs/
0 a  I+ }7 A3 Z8 添加注释- L+ G. {4 k2 [8 m+ w& p
http://www.tudou.com/programs/view/JRhSoQKg2l4/: {" D  @2 ^3 J( N& _4 x5 i5 e; r
9 插入检查点
' D, u/ U( v3 ^  dhttp://www.tudou.com/programs/view/kHFf01iGdAo/! E; T. ]+ ^6 a9 U+ a
10 检查图像$ {( {* A' x/ V2 f  C( ]" j
http://www.tudou.com/programs/view/PN4uJLL7KL0/. w, G6 M. u8 U$ L5 i3 ]0 D
11 启动AUT
) A0 p0 m) H& D. x5 z' Ehttp://www.tudou.com/programs/view/b-4-Owc1CxI/. V2 Y# I1 Q5 Y: s0 f
12 编辑脚本(1)
( t" c0 ^7 H5 X  P# A3 `http://www.tudou.com/programs/view/6hMQONiliac/
' U9 O! x3 g( X$ H8 ]; P8 h: K6 D; @13 编辑脚本(2)8 W6 [( }! Y' V! c
http://www.tudou.com/programs/view/lXw-35M5Z9s/
8 m1 p$ W7 R1 s8 Q14 编辑脚本(3)
7 j" h2 \6 _3 N" _( jhttp://www.tudou.com/programs/view/NVXLQdwjQbo/
3 F/ q) U, n7 g  K( _% X8 j) q+ ^. U15 GetROProperty, \# S  w, E6 x- S' U
http://www.tudou.com/programs/view/FWRr6Qe6HqU/% c1 G5 e4 x# M' J  N" m
16 Wait) E9 A$ f" D3 e0 f
http://www.tudou.com/programs/view/qmTST0FU6zE/& T! L" u- L- f- t4 n
17 拆分Action(1)
; o6 q# M; H+ B7 L& J+ M8 zhttp://www.tudou.com/programs/view/VUt-Pn2y9tQ/
- R1 L- e. l, l$ h, H18 拆分Action(2)
# i, r4 O7 f* S$ rhttp://www.tudou.com/programs/view/Fa-yFz3_v_c/) L0 {6 q4 M$ y8 e8 A
19 调用Action* I8 t2 k; W+ k8 ^/ i
http://www.tudou.com/programs/view/3bRd_tWJnSg/
& S: V& ?2 ?2 M% o) X20 Action参数化9 Z; }* X9 r5 A* `' r  ]
http://www.tudou.com/programs/view/9pd3uFjoiEY/
" u7 O  l/ p: N9 l# y+ X2 t21 数据驱动测试概念
) H8 m! x) Q5 `6 v6 t4 x7 bhttp://www.tudou.com/programs/view/nAZ0F-ux3Fo/6 W0 g8 u$ G# Y  Y. `. N
22 数据驱动测试实例
. z0 U/ K; ]( |3 f' x, lhttp://www.tudou.com/programs/view/qg0-o6pivaA/
. g0 n" s0 s: ~! f& N23 DataTable设计, X3 L* n1 O* g) e
http://www.tudou.com/programs/view/FlootmfUtYg/
& o4 h& ]; ~/ |/ k  _24 数据驱动脚本设计(1)
# O' A1 @% ~6 R/ o6 whttp://www.tudou.com/programs/view/i4mvmiQ-HJA/
2 A( [2 X* U) `0 j3 v' t25 数据驱动脚本设计(2)
  i4 K0 A, Y' O7 K8 j' ], ~( Vhttp://www.tudou.com/programs/view/VVBLVkju5ZQ/
% P; B- z5 F" `' H2 F2 c# k26 数据驱动脚本设计(3)& M. r/ Q6 G5 z- v3 x  U$ d* d
http://www.tudou.com/programs/view/JOvHQDLRUqw/
. ^0 F1 s# f' ^% b, u5 i  G27 数据驱动脚本设计(4)3 I1 P7 v7 c( \6 j! G. @/ _
http://www.tudou.com/programs/view/GaFz1pZb1XM/
发表于 2012-8-1 10:36:03 | 显示全部楼层
必须顶啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 19:15:19 | 显示全部楼层
有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 00:50:55 | 显示全部楼层
很有用,辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 16:06:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 11:15:07 | 显示全部楼层
好东西,学习一下。谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:26:13 | 显示全部楼层
很好,这个视频不错。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 14:42:10 | 显示全部楼层
太优秀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 21:25:45 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 11:19:56 | 显示全部楼层
这个太好了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-3-21 09:45 , Processed in 0.071308 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表