SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6755|回复: 9

[推荐] QTP基础入门系列视频

[复制链接]
发表于 2012-6-15 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 QTP简介  b8 w" U8 X- F+ U/ Z! P
http://www.tudou.com/programs/view/34Yv13R8VQU/; A  i0 f+ t. U. H9 N+ @, P( p% z! z
2 录制和运行设置1 u3 S) w' p$ \
http://www.tudou.com/programs/view/LE1xeYKom_g/, p+ L9 \8 `6 z2 |/ c7 ?
3 录制脚本
& ]' ^. B8 S$ E6 B7 K% Y0 J7 ^* uhttp://www.tudou.com/programs/view/sLLZgR114Gc/9 j3 [; R+ D3 }0 J
4 回放脚本
7 ]5 ?0 }# ]9 N( }2 y# M0 \http://www.tudou.com/programs/view/T7cBGBKNvDc/5 Z9 f7 `* s) }5 v
5 对象库5 N* F+ C  P0 i
http://www.tudou.com/programs/view/F_zpK852Ogs/( P! H+ a+ P5 e
6 测试脚本解析
: w' C1 @1 D. `1 h/ }( Q* N8 ahttp://www.tudou.com/programs/view/BPygAHq_P3E/) F7 @% W* p/ H
7 关键字视图
1 O+ `" U# n; x$ c; P6 j/ [9 |http://www.tudou.com/programs/view/LfdjdfsbThs/
4 G# t2 V& ^0 |8 添加注释. p  J( ]& h4 [+ k
http://www.tudou.com/programs/view/JRhSoQKg2l4/+ D& b6 g+ O3 d; m) V
9 插入检查点7 `7 W2 z' Y, \; D: b/ C3 j, E
http://www.tudou.com/programs/view/kHFf01iGdAo/" x8 x: T! Z9 V, e
10 检查图像* }6 M* \, [& ~& ~$ e( y% R% y/ ^
http://www.tudou.com/programs/view/PN4uJLL7KL0/! T% L6 \5 o0 O7 U3 r
11 启动AUT0 `! ]1 ?/ V4 I/ s* V1 U
http://www.tudou.com/programs/view/b-4-Owc1CxI/7 c  Q/ G# q8 W/ Y9 E4 l) o  g
12 编辑脚本(1)- ]& f; J# T) y8 ^$ }( w2 N* H- b
http://www.tudou.com/programs/view/6hMQONiliac/' X8 K$ C$ V2 W7 g
13 编辑脚本(2)
2 l) F8 ~7 D6 _6 [! hhttp://www.tudou.com/programs/view/lXw-35M5Z9s/
" P- e$ L( u2 |4 F! r14 编辑脚本(3)
# C$ z( R! a; q  w0 r0 f: chttp://www.tudou.com/programs/view/NVXLQdwjQbo/& I8 j# B, ?1 \3 h3 I# v
15 GetROProperty9 s+ [% Q1 W3 s/ z* c' B" \
http://www.tudou.com/programs/view/FWRr6Qe6HqU/
5 X( g3 U- _, |0 B( f16 Wait$ n# ~; x9 O7 T) n$ Z
http://www.tudou.com/programs/view/qmTST0FU6zE/+ j- x6 O- Z% l4 U9 _
17 拆分Action(1), ]7 N5 z3 u4 g  E0 J
http://www.tudou.com/programs/view/VUt-Pn2y9tQ/% f3 L$ R$ D% @$ \; Z
18 拆分Action(2)) r" L6 I0 p8 y* X- g1 u  u2 Y: d
http://www.tudou.com/programs/view/Fa-yFz3_v_c/
+ P  V4 n6 G  r2 ~" k19 调用Action
" }6 M: J( t  u9 e: yhttp://www.tudou.com/programs/view/3bRd_tWJnSg/
9 ]; @, h1 s- K* _20 Action参数化
  C; n0 ~8 u3 Shttp://www.tudou.com/programs/view/9pd3uFjoiEY/3 G- ~# Q! [/ c
21 数据驱动测试概念2 N7 X  g' s  ~- G3 \9 G' C
http://www.tudou.com/programs/view/nAZ0F-ux3Fo/
$ R/ N9 D% o  R  M/ ]* ~22 数据驱动测试实例& |* D# s) L9 [7 V) W: h
http://www.tudou.com/programs/view/qg0-o6pivaA/
5 D- E9 C0 L6 ^# I- ~+ e23 DataTable设计. J5 ?/ ~: R! ~3 w: ^8 j% h$ }# x7 q3 C
http://www.tudou.com/programs/view/FlootmfUtYg/
7 h  ^; F3 p  H9 r8 W24 数据驱动脚本设计(1)
$ R9 s4 u/ J7 `- \, Q% W! r, T- D1 Qhttp://www.tudou.com/programs/view/i4mvmiQ-HJA// w, U3 G: T1 [2 K
25 数据驱动脚本设计(2). [/ f. h& o; N" `0 \
http://www.tudou.com/programs/view/VVBLVkju5ZQ/
/ S8 c8 W( t/ w" W3 S6 |9 {26 数据驱动脚本设计(3)
- [, x8 ^- ~% u# ehttp://www.tudou.com/programs/view/JOvHQDLRUqw/8 t( G8 ~: ^3 T& z( R
27 数据驱动脚本设计(4)' P' q% s" e+ O7 r& z  [' J+ T
http://www.tudou.com/programs/view/GaFz1pZb1XM/
发表于 2012-8-1 10:36:03 | 显示全部楼层
必须顶啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 19:15:19 | 显示全部楼层
有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 00:50:55 | 显示全部楼层
很有用,辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 16:06:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 11:15:07 | 显示全部楼层
好东西,学习一下。谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:26:13 | 显示全部楼层
很好,这个视频不错。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 14:42:10 | 显示全部楼层
太优秀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 21:25:45 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 11:19:56 | 显示全部楼层
这个太好了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-2-20 22:34 , Processed in 0.077238 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表