SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7148|回复: 9

[推荐] QTP基础入门系列视频

[复制链接]
发表于 2012-6-15 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 QTP简介; \  T& b" C: x) F! ]  W& P& b
http://www.tudou.com/programs/view/34Yv13R8VQU/5 ], v% Z3 L3 Y/ [
2 录制和运行设置
3 p. b, ^  i3 r( ~& d2 Y$ w' Qhttp://www.tudou.com/programs/view/LE1xeYKom_g/1 }% Q* E5 n8 U$ n+ T8 p9 B/ B
3 录制脚本
6 K# ^7 }* I1 x5 _1 Hhttp://www.tudou.com/programs/view/sLLZgR114Gc/
3 D- n0 l; f# Y8 f) |. R4 回放脚本
! d/ @+ C$ D5 ~( ]* Y' K9 phttp://www.tudou.com/programs/view/T7cBGBKNvDc/: W+ Z3 V/ w  X$ r! W# Y: T& @  T3 J
5 对象库- O% N* ~1 \, E  y; z. @1 u8 `
http://www.tudou.com/programs/view/F_zpK852Ogs/
: [  k) h/ [# L) w6 测试脚本解析
1 F* G/ d, u4 S" j8 {2 H9 J4 o8 K6 Fhttp://www.tudou.com/programs/view/BPygAHq_P3E/
" g% Z  x0 ], [: {7 关键字视图5 p3 \9 B2 d7 x" F
http://www.tudou.com/programs/view/LfdjdfsbThs/( e1 X0 I- d' d0 M  v6 H" P
8 添加注释1 J: p: q8 V: A; d9 Q+ h
http://www.tudou.com/programs/view/JRhSoQKg2l4/$ s' s( R6 N3 E5 `6 R- w
9 插入检查点
; T/ d1 w* v$ D2 Fhttp://www.tudou.com/programs/view/kHFf01iGdAo/4 E! z# r2 ~( ~; Y
10 检查图像/ o' L$ S6 q2 p6 n9 m: I  ~
http://www.tudou.com/programs/view/PN4uJLL7KL0/! f3 C! |7 @' ?/ h5 L; a1 i7 h* Z
11 启动AUT; z  R( F; P2 ?9 F+ c5 `  V
http://www.tudou.com/programs/view/b-4-Owc1CxI/4 G9 _: d) c, ~1 F
12 编辑脚本(1)! X% _7 x; P& _( F
http://www.tudou.com/programs/view/6hMQONiliac/
; z2 @+ f0 k2 K! ?/ E13 编辑脚本(2)
$ v( [/ i, w2 f. s6 X% ?) e- mhttp://www.tudou.com/programs/view/lXw-35M5Z9s/
. B* K% w8 p, p" q8 w( T3 s14 编辑脚本(3)
* U+ h- F" I6 v0 khttp://www.tudou.com/programs/view/NVXLQdwjQbo/
0 z4 G/ r! T. G8 h, Q( o15 GetROProperty
  h$ l6 V" y# L4 A6 z4 L" whttp://www.tudou.com/programs/view/FWRr6Qe6HqU/
4 {9 S9 I, {4 \. S& S3 t# z16 Wait
3 }6 ~  E) D' t: xhttp://www.tudou.com/programs/view/qmTST0FU6zE/
2 [, N* J/ j! B8 A( i" @- u& w& K17 拆分Action(1)/ ]9 @1 g2 ~! S' k, ^9 P! b2 n$ b+ p) I
http://www.tudou.com/programs/view/VUt-Pn2y9tQ/- p0 G! H) e9 z& y" k% g
18 拆分Action(2)
  e- ~0 l5 n/ `& k( Uhttp://www.tudou.com/programs/view/Fa-yFz3_v_c/! G# `& h- H" p" [+ X& u% G0 X7 M
19 调用Action
; Q$ j, _: d. i- m; [http://www.tudou.com/programs/view/3bRd_tWJnSg/
  m& g( U, }1 |1 ~20 Action参数化
% o& i4 m) H. t1 U% nhttp://www.tudou.com/programs/view/9pd3uFjoiEY/
& \8 y( i& l5 W) @  n; D( y21 数据驱动测试概念% X) U3 Z* `7 n9 X- d
http://www.tudou.com/programs/view/nAZ0F-ux3Fo/: K* J+ k, E/ p, Q+ ~+ [- x( v
22 数据驱动测试实例( Y7 N9 @$ u$ I% n$ V/ i0 o
http://www.tudou.com/programs/view/qg0-o6pivaA/" |4 P0 B! g  F4 u5 Z( C
23 DataTable设计
# b$ r& X% U9 F) h5 t5 o1 K4 ~http://www.tudou.com/programs/view/FlootmfUtYg/' y/ Z9 Q- o" \9 Q5 T0 S
24 数据驱动脚本设计(1)  Q4 m$ d+ V8 ?% p7 |. E' G- J: I" S
http://www.tudou.com/programs/view/i4mvmiQ-HJA/
/ |( @" Y7 D8 G4 i  T25 数据驱动脚本设计(2)
% i  H" K8 L* C1 Thttp://www.tudou.com/programs/view/VVBLVkju5ZQ/
7 b# S# Z* l2 |) L' J26 数据驱动脚本设计(3)
: t$ I6 G9 h" D- |http://www.tudou.com/programs/view/JOvHQDLRUqw/' A/ n3 A3 n" i0 x& Q" b, y
27 数据驱动脚本设计(4)0 }+ I$ P% X3 \  e& g" [: c
http://www.tudou.com/programs/view/GaFz1pZb1XM/
发表于 2012-8-1 10:36:03 | 显示全部楼层
必须顶啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 19:15:19 | 显示全部楼层
有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 00:50:55 | 显示全部楼层
很有用,辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 16:06:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 11:15:07 | 显示全部楼层
好东西,学习一下。谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:26:13 | 显示全部楼层
很好,这个视频不错。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 14:42:10 | 显示全部楼层
太优秀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 21:25:45 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 11:19:56 | 显示全部楼层
这个太好了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-8-23 00:56 , Processed in 0.067461 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表