SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6423|回复: 2

[推荐] RUP 中文模板

[复制链接]
发表于 2008-5-29 17:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有用!
* ~+ B! ~# ~' q, Z" R
6 O) P5 o5 d5 ^" I' ]0 }文件内容如下:$ p8 y% A- w% B
a_and_d/ D- r8 m6 F# |* {! \) q5 r$ f9 c1 \1 J
-----Use-Case-用例实现规约.dot (39K)! O- H: M9 Z2 j8 T& q" F& M: _
-----软件构架文档.dot (47K)
% _/ z! n% X% ]) l- J, k  F; jbm2 i" V, S' L. W& E; n' ]
-----业务前景.dot (68K)
" x4 o1 a0 o# o9 W2 W1 g-----业务构架文档.dot (48K)
; l* C$ n6 V: h; w! W3 h7 v-----业务用例实现规约.dot (40K)
  k! h+ T8 P% ]% `$ V6 g4 T-----业务用例规约.dot (48K)
9 s. u6 @+ m! _& J, v* r; Z-----业务规则.dot (44K)
/ o$ \+ \5 m4 U/ M- n-----业务词汇表.dot (42K)9 u! F' `2 S( _5 k; s5 a) {8 s) k
-----目标组织评估.dot (47K)
6 m4 R, o! Q" X-----补充业务规约.dot (42K)
& A( G" z- X+ {3 A8 D+ v* I& Scm_mgt, D% [  x2 A3 Y# r  ^
-----配置管理计划.dot (49K)
7 V" g* K  }/ u, \) A0 u9 T; cdeploy
8 b% y" P4 \) R: B$ Y* w; |-----发布版本说明.dot (50K)
6 R2 U: h/ ~; V; y- h  X; c-----材料清单.dot (44K)
! H! v( q6 U1 e) [; ]3 O/ Z; Y-----部署计划.dot (48K); p* Q5 {$ D% F  N: ^
environ
# R( q  z; `9 B; B* ?* j-----业务建模指南.dot (131K)
7 @- ~& ~0 e6 {+ k0 R) f% ~- ^8 I-----开发案例.dot (187K)
4 p8 Q6 O; i  a-----开发组织评估.dot (67K)2 G6 K& k- B# }
-----测试指南.dot (153K)! A2 U8 g9 c. M- H2 V. g
-----用例建模指南.dot (104K): `. I+ Y  `8 n9 {  B9 g
-----编程指南.dot (138K)1 [9 W/ D! l3 w: O; B: X9 u
-----设计指南.dot (144K)
( J) h5 q. e- Simpl4 u2 B; N1 w) h& A. U
-----集成构建计划.dot (40K)9 v0 Y0 }, I* V
mgmnt
0 G1 y* U8 w2 s2 G-----产品验收计划.dot (118K)
# p0 D1 _/ }! |* O4 }+ B* A-----商业理由.dot (96K)) k' W- k! E# E) }( z( I& N9 g+ a
-----状态评估.dot (78K)
( z' E+ v: R- y9 p7 \. _! u-----评测计划.dot (83K): k' t* E0 f- p$ Q$ d9 b5 A  A
-----质量保证计划.dot (130K)
" W  o# `% P; i, d5 @) U-----软件开发计划.dot (96K)
' v( e3 {" |0 T! i8 Y) Q, y7 O0 R) b, C-----迭代计划.dot (63K)
0 A* M0 ~( j7 }; N( N-----迭代评估.dot (97K), f6 q$ E% N- `+ V4 W- L6 n
-----问题解决计划.dot (102K)
: z8 T: M4 Y1 E" T: Z-----风险列表.dot (80K)
  h- E" Q$ i4 ^2 Y0 v-----风险管理计划.dot (93K)4 v7 `. I/ m5 t# h# h- B5 \7 K
req/ @* j0 F4 _8 m% b% I; A" z
-----前景.dot (83K)6 a9 ^- v) }2 E( j. u; ^
-----涉众请求.dot (54K)6 x2 t# t: ^+ y% X
-----用例实现规约.dot (70K)
1 v& ~# J: T1 ~5 e- A-----补充规约.dot (80K)9 W9 _5 V& c- b; m" l( R
-----词汇表.dot (67K)% j9 i% U  v$ K2 j1 l: x
-----软件需求规约.dot (58K)
' S- d/ b$ k, F7 M" u. f: t  v3 ?& E-----软件需求规约子系统或特性.dot (45K)
  |4 v' S% h6 V( O5 P8 }-----需求管理计划.dot (52K)
9 Q. a5 T4 L! Y, F7 w% j; B* Ctest
  t4 \% [; s: {4 Y-----测试计划.dot (128K)# p9 w( i- @2 h3 d1 y( O2 i: E
-----测试评估摘要.dot (41K)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2008-8-18 11:29:12 | 显示全部楼层
这个是哪个版本的?网上最常见都03年的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-10 17:45:30 | 显示全部楼层
这个是哪个版本的?网上最常见都03年的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-1-18 06:34 , Processed in 0.063641 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表