SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7236|回复: 2

[推荐] RUP 中文模板

[复制链接]
发表于 2008-5-29 17:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有用!
' K& \+ K+ S: h+ l! i& Z8 \! }: b
4 V& B1 w& a% d2 q文件内容如下:- m6 q3 _! E4 N& b# `/ ]# J5 i
a_and_d8 s8 {. ?- w2 r! d1 \6 f" Y
-----Use-Case-用例实现规约.dot (39K)( K/ M, x) `# N' d
-----软件构架文档.dot (47K)
5 e# H( H! X! |2 I/ l3 Ibm
' @& z0 E" s, Z3 o4 H-----业务前景.dot (68K)
: R' ~! c$ L6 S4 t-----业务构架文档.dot (48K)
6 ?, T; u2 z  E# p8 H-----业务用例实现规约.dot (40K)
4 v2 f( k1 v* l' `6 t-----业务用例规约.dot (48K)
! l5 }: U2 B9 P' D; l6 B# [-----业务规则.dot (44K)' v" F7 I, \; K3 ]" l
-----业务词汇表.dot (42K)9 g0 w  J2 C1 @9 U8 j- _) k7 }: O7 [8 ?8 U/ ]
-----目标组织评估.dot (47K)
7 ]; a! x# X! m2 t4 @; M-----补充业务规约.dot (42K)  X7 _. _( h0 Q& H& X" ^* g' [! g
cm_mgt* I  w  v' n, `4 G4 J* o
-----配置管理计划.dot (49K)) \9 K8 _; {* y& e& L
deploy* l5 ~. Y! k) X
-----发布版本说明.dot (50K)
6 W9 N) Z& ]% m$ \0 O1 \" n9 y$ }9 [# t-----材料清单.dot (44K)
4 W9 K5 o) e' B2 W1 V3 c-----部署计划.dot (48K)
; _. Y' H9 S' M& n" u! Genviron3 A" g% [5 ?  c% L
-----业务建模指南.dot (131K)* K8 \9 E- _8 {8 m% O; R5 N
-----开发案例.dot (187K)+ ^0 W8 {6 ]) i5 O
-----开发组织评估.dot (67K)
! K- g) E' l. z-----测试指南.dot (153K)$ A7 G+ S# z- o! e6 h7 w; n
-----用例建模指南.dot (104K)2 h: m0 I7 d3 Q  G, U
-----编程指南.dot (138K)
% |" [  S) D8 e' K$ M) }. n4 L-----设计指南.dot (144K)
! _* H* k( O+ q' Z) t' Timpl1 t; q& \. ?! y. }- O
-----集成构建计划.dot (40K)
7 q% C( l! T, h  ?6 G  emgmnt
/ Z0 P& K2 @: H7 N-----产品验收计划.dot (118K)
/ M1 R  x- K; n" J3 x0 [2 s! [-----商业理由.dot (96K)
- t1 M5 V/ Q) Y$ E-----状态评估.dot (78K)
+ b- x$ h) p; Y% M3 G+ g! a-----评测计划.dot (83K)0 V$ A0 G, J; C, j# q. v
-----质量保证计划.dot (130K)
; w4 M, }- L* D" h) O-----软件开发计划.dot (96K)
6 T' [' o8 B4 H; M-----迭代计划.dot (63K)
2 ?- w9 _/ v9 c1 w: |4 p-----迭代评估.dot (97K)
  V9 z5 A7 b! }* P$ ~8 X-----问题解决计划.dot (102K)& }# P/ T. P; d; z( Q# i4 E
-----风险列表.dot (80K)( h) X2 Q6 \6 C# Z* W# u
-----风险管理计划.dot (93K)
% I' H/ _* q( ~2 `req  e5 ^; e  G2 q" `  ?
-----前景.dot (83K)
( P$ m6 U+ d% r0 s' p-----涉众请求.dot (54K)7 M2 L% F9 R# r4 b+ q
-----用例实现规约.dot (70K)
$ a# M+ x0 t: y  L3 {-----补充规约.dot (80K)
9 n& z( E  o% s5 H-----词汇表.dot (67K)
; q5 M2 g0 V2 Z5 H-----软件需求规约.dot (58K)
8 f: z: W  b+ ~; J, y# e1 K-----软件需求规约子系统或特性.dot (45K)6 w% R! ]3 }, L" n5 d$ q; k
-----需求管理计划.dot (52K)
* E4 Y- @# O6 |# T% F' D5 O% Ytest
# S# m, q+ A! F& K4 E9 B; N& X-----测试计划.dot (128K)
/ Q, W0 p2 E) `4 Y4 n( s-----测试评估摘要.dot (41K)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2008-8-18 11:29:12 | 显示全部楼层
这个是哪个版本的?网上最常见都03年的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-10 17:45:30 | 显示全部楼层
这个是哪个版本的?网上最常见都03年的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-12-14 14:44 , Processed in 0.064502 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表